भेरी अस्पतालमा स्टाफ नर्सको आवश्यकता

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बाँकेको भेरी अस्पतालमा स्टाफ नर्सहरुको आवश्यकता भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नागरिकहरुलाई दर्खास्तको आव्हान गरिएको छ l

विज्ञापन यसप्रकार रहेको छ :

Comments

Back to top