धुलिखेल अस्पतालमा रोजगारीको अवसर

धुलिखेल विश्वविद्यालय अस्पतालले योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट निम्न पदहरूको लागि आवेदन आह्वान गर्दछ।

विज्ञापन यसप्रकार रहेको छ :

 

Comments

Back to top