लोक सेवा आयोगले माग्यो भारी मात्रामा कर्मचारी

लोकसेवा आयोगले राजपत्रित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (गैर-प्राविधिक/प्राविधिक), स्वास्थ्य सेवाको एघारौं र नवौं तह र राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा अधिकृत प्रथम श्रेणीको पदहरुमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले  दरखास्त आह्वान गरेको छ।

विज्ञापन यसप्रकार रहेको छ :

 

 

Comments

Back to top