नेपाल बैंक लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आवश्यकता

नेपाल बैंक लिमिटेडमा  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धा बाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक तथा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुलाई दर्खास्तको आव्हान गरिएको छ l 

विज्ञापन यसप्रकार रहेको छ :

Comments

Back to top