जगदम्बा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा विभिन्न पदहरुमा रोजगारीको अवसर

जगदम्बा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मा विभिन्न तहहरुमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई दरखास्त आव्हान गरिएको छ l 

विज्ञापन यसप्रकार रहेको छ :

Comments

Back to top