तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पसमा शिक्षकको आवश्यकता

तेहथुमको आठराई, चुहानडाँडामा अवस्थित तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पसले अंशकालिक शिक्षकका लागि पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले  योग्य तथा  नेपाली नागरिकहरूलाई  दरखास्तको आव्हान गरिएको छ l 

विज्ञापन यसप्रकार रहेको छ :

 

Comments

Back to top