जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडमा कर्मचारीको आवश्यकता

जनकपुरधाममा आफ्नो मुख्य कार्यालय रहेको जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड थप सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएकाले विभिन्न पदहरुमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली  नागरिकहरुलाई दर्खास्तको आव्हान गरिएको छ l 

विज्ञापन यसप्रकार रहेको छ :

 

Comments

Back to top