शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा रोजगारी अवसर

नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले विभिन्न पददर्कथौमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक तथा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुलाई दर्खास्तको आह्वान गरेको छ

रिक्त पदहरू यसप्रकार रहेको छ :

Comments

Back to top