इलाम सामुदायिक कृषि क्याम्पसमा प्रोफेसरहरुलाई दरखास्तको आव्हान

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त इलाम सामुदायिक कृषि क्याम्पस इलाम नगरपालिका, इलामद्वारा सञ्चालित, विवरणअनुसार पद र विषयहरूमा करार सेवामा शिक्षक नियुक्ति हुने भएकाले इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

विज्ञापन यसप्रकार रहेको छ :

Comments

Back to top