नेपाल बीमा प्राधिकरण विभिन्न पदहरुमा कर्मचारीको आवश्यकता

नेपाल बीमा प्राधिकरणले करार सेवा सिलबन्दी दरभाउपत्र मार्फत कर्मचारी पदपूर्तिक लागि दर्खास्तको आव्हान गरिएको छ  । इच्छुक तथा योग्यता पुगेका  नेपाली नागरिकहरुलाई जेठ ३० गते १२ बजेभित्रगे दरखास्त दिन अनुरोध गरिन्छ l

Comments

Back to top