कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करारमा विभिन्न पदहरुमा दर्खास्तको आव्हान

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान(KAHS), जुम्लामा  करारको  कर्मचारीहरू पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले   निम्न पदका लागि योग्य नेपाली नागरिकहरू आवेदनको आव्हान गरिन्छ।

विज्ञापन यस प्रकार रहेको छ : 

Comments

Back to top