पुतलीबजार नगरपालिकामा कृषि प्राविधिकको आवश्यकता

पुतलीबजार नगरपालिका र संयुक्त राष्ट्रसंघीय संघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र सूर्योदय क्लबको व्यवस्थापनले गर्दा हरित पुनरुत्थान र कोभिड-१९ रेस्पोन्स इनिसिएटिभलाई निम्न कर्मचारीको आवश्यकता  भएकाले  योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि ७ दिनभित्र (२०७९ मंसिर १२ गते) बेलुका ५ बजेसम्म आवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विज्ञापन यसप्रकार रहेको छ :

Comments

Back to top