Title of the document
Demo

असार १८,२०७८ शुक्रवार (काठमाडौं)–

भारत र नेपाल सरकारले आपसमा असर पर्ने पररोष्ट्र मामला तथा 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समन्वय हुनुपर्छ भनी पहिले नै मन्जुर गरिसकेको छ । 

मे महिनामा भारतका प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाल सरकारका परराष्ट्र 

विभागका तथा अन्य केही मन्त्रीहरूसँग भएका वार्तामा दुई देशको नीतिमा 

सामनजस्यता ल्याउन निम्नलिखित कुराहरूको निष्कर्षमा पुगि निर्णय गरियो। 

१. आपसमा असर पर्ने परराष्ट्रं नीति तथा सम्बन्धको विषयमा दुई देशको 

बीचमा विशेष र खास छलफल बराबर हुनेछ। 

२. नेपालसँग सम्बन्धित कुनै पनि विचाराधीन भएका कुराहरूमा भारत सरकारले 

नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नेछ । 

३. नेपाल सरकारले पनि यस्ता कुराहरू भएमा भारत सरकारसँग सल्लाह 

गर्नेछ र दुई देशको नीतिमा समन्वय स्थापित गर्न परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी 

तथा कुनै पनि विदेशी शक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने विषयमा रायसल्लाह लिनेछ । 

४. खास गरेर नेपालको तिब्बत तथा चीनसँगको सम्बन्धको विषयमा भारत 

सरकारसँग विशेष राय लिइनेछ । 

५. नेपाल सरकारले इच्छा गरेको ठाउँमा भारत सरकार आफ्नो विदेशस्थित 

मिशनहरूद्वारा नेपालको प्रतिनिधित्व गराउन तथा नेपालीको हितको कार्य 

गराउने कुराको प्रबन्ध गर्न राजी छ । 

६. विदेशमा रहेका सबै भारतीय मिशनहरूको नेपाली नागरिकरुलाई हुन सक्ने 

मद्दत तथा सहयोग प्रदान गर्ने आदेश दिइनेछ । 

७. यी दुवै सरकारले परराष्ट्र मामला तथा विदेशी शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध 

बारेमा आपसमा सम्बन्धित कुरामा बखत- बखतमा कुराकानी तथा 

सूचनाहरू प्रदान गर्नेछन् । 

Share.

Leave A Reply